သင့္အတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး ကားေရာင္း၀ယ္ျပင္ဆင္ေရး စနစ္ကို ေပးစြမ္းမယ္

သင့္လုပ္ငန္းအား သင့္ကာစတန္မာမ်ားမွ တစိုက္မတ္မတ္အားေပးလာေအာင္ Technosoft Yana ကို အသုံးျပဳလိုက္ပါ

Technosoft Yana ဟာ သင့္ရဲ့ ေန႔စဥ္ ကားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္တဲ့ ကားအသစ္ ကားအေဟာင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ကားလဲလွယ္ျခင္း၊ ကားျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ ကားႏွင့္ ကားပစၥည္း ၀ရန္တီ၊ ၀ယ္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဖာက္သယ္အစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္ဆန္တိက်စြာ လုပ္ေပးနိုင္ဖို႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ Microsoft Dynamic CRM ေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Technosoft Yana စနစ္ဟာ သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘေရာက္ဆာမ်ား၊ အိုင္ပက္မ်ားႏွင့္ သင့္ရဲ့ အန္းဒရိုက္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ ၾကိဳက္သည့္ေနရာ ၾကိဳက္သည့္အခ်ိန္ လုပ္ကိုင္ေစနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဟာ သင့္ရဲ့လက္ဖ်ားထိပ္မွာတင္ပဲ ရရွိေနနိုင္ျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ဟာ ပိုမိုျမန္ဆန္မွန္ကန္တဲ့ ဆံုျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်နိုင္မွာျဖစ္ျပီး သင့္စီးပြားေရးကို ျမွင့္တင္နိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖြင့္ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ကာစတန္မာေတြကို ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မွဳေတြေပးစြမ္းနိင္ေစပီး ခ်ိတ္ဆက္မွဳမျပတ္ေစတာဟာ တခ်ိန္တည္းမွာ သင့္ဆီကို တစိုက္မတ္မတ္ျပန္လာေစမယ့္ ေရရွည္စီးပြားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္တယ္။

ဆက္သြယ္ရန္


ဒီလိုစြမ္းေဆာင္မွဳေတြ ေပးစြမ္းနိုင္တဲ့ Technosoft Yana ရဲ့ စြမ္းရည္နဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ဖြင့္ထုတ္ေပးဖုိ႔ ေတြေ၀ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔႔ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ နာမည္ရွိ ေသခ်ာေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ ကုမၼဏီမ်ားက သင့္ရဲ့ Technosoft Yana စနစ္ကို သင္လိုခ်င္သည့္ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံေပးကာ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ဒီမွာတင္ပို႔လိုက္တာနွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔႔ရဲ့ ယံုၾကည္ရတဲ့ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ ကုမၼဏီမွ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ အျမန္ဆံုး သင့္ဆီျပန္လည္ ဆက္သြယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ရဲ့ ကာစတန္မာတိုင္းကို အထူးဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါေစ – Technosoft Yana ျဖင့္ တမူထူးျခားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးလိုက္ပါ

Technosoft SEA Pte Ltd

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ကာစန္မာေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္တဲ့ စနစ္ကိုေပးဖို႔ အာမခံပါတယ္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကာစန္မာေတြကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးေပးသလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ယေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ရံုးလိပ္စာ

3 Tampines Central 1
#02-03 Abacus Plaza
Singapore 529540

ဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း +65 6592 9539
အီးေမးလ္ sales@technosoft.com.sg

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရံုးမ်ား

ဂ်ကာတာ

Komplek Graha Elok Mas
Jl. Panjang Raya 83 F-G
Jakarta Barat 11510
Indonesia
+6221 565 8566

ဘန္ေကာက္

90/42, 16Floor Sathorn Thani Building
North Sathorn Road, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Thailand
+66 2696 9654

 

တိုက်ိဳ

#601, Chuo Dairoku Kannai BLDG
1-2-1 Furo-cho, Naka-ku, Yokohama-shi
Kanagawa 231-0032
Japan
+81 45 263 6305